Japan

OSAKA – TOKYO (2 THEME PARK) 7D4N BY TG

OSAKA - TOKYO 7D4N (2 THEME PARK) BY TG

Program: 11 - 17 OCT'17

Hilights Duration Airline Price
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - เก็บผลไม้สดๆที่ GAMAGORI ORANGE PARK – กระเช้าคันซันจิ – S PLUSE DREAM PLAZA ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – วัดอะซะคุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ 7D4N TG 57,900 THB

OSAKA – TOKYO (UNIVERSAL STUDIO) 7D4N BY TG

OSAKA - TOKYO (UNIVERSAL STUDIO) 7D4N BY TG

Program: 11 - 17 OCT'17

Hilights Duration Airline Price
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - เก็บผลไม้สดๆที่ GAMAGORI ORANGE PARK – กระเช้าคันซันจิ – S PLUSE DREAM PLAZA ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต โตเกียว – วัดอะซะคุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ 7D4N TG 53,900 THB

OSAKA – TOKYO 7D4N BY TG

OSAKA - TOKYO 7D4N BY TG

Program: 28 JUL - 3 AUG'17, 25 - 31 AUG'17, 4 - 10 SEP'17, 25 SEP - 1 OCT'17, 11 - 17 OCT'17

Hilights Duration Airline Price
เกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ทสึเคียว ปราสาททองคินคาคุจิ- เก็บผลไม้สดๆที่ GAMAGORI ORANGE PARK กระเช้าคันซันจิ – S PLUSE DREAM PLAZA ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต โตเกียว – วัดอะซะคุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ 7D4N TG 46,900 THB

TOKYO 6D3N BY TG

TOKYO 6D3N BY TG

Program: 25 - 30 JUL'17, 22 - 27 AUG'17, 5 - 10 SEP'17, 26 SEP - 1 OCT'17, 10 - 15 OCT'17

Hilights Duration Airline Price
คาวาโกเอะ – วัดดารุมะ – ช้อปปิ้งคารุยซาว่า พลาซ่า คุซัทสึ – ยูบาตาเกะ – สวนผลไม้โดเล่ แลนด์ – อิบารากิ สวนดอกไม้ฮิตาชิ - โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ชินจุกุ – โอไดบะ 6D3N TG 39,900 THB

HOKKAIDO LAVENDER 6D4N BY TG

Program: 29 JUN - 4 JUL'17

Hilights Duration Airline Price
หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮียามะ-พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ-เมืองอิเบะ-บ่อน้ำสีฟ้า-สวนดอกไม้ชิกิ ไซ โนะ โอกะ-ฟุราโน่-ฟาร์มโทมิตะ-สวนเชอร์รี่-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี&เครื่องแก้ว-โรงงานช็อคโกแลต-ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาฮอกไกโด-มิตซุย เอ้าท์เล็ต-ช้อปปิ้งถนนคนเดินทานูกิและซูซูกิโนะ 6D4N TG 54,900 THB

NAGOYA WAKAYAMA 6D4N BY TG

Program: 8 - 13 JUN'17 / 22 - 27 JUN'17 / 6 - 11 JUL'17 / 27 JUL - 1 AUG'17 / 31 AUG - 5 SEP'17 / 7 -12 SEP'17 / 28 SEP - 3 OCT'17

Hilights Duration Airline Price
นาโกย่า-อิกะ-หมู่บ้านนินจา-ปราสาทวาคายาม่า-โรงงานเหล้าบ๊วย-เกาะเอ็นเก็ตสึ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุชิโมโตะ-เมืองไทจิ-พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ-ศาลเจ้านาชิ-วัดเซกันโทจิ-เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะ-มิตซุย เอ้าท์เล็ต-นาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ-ห้างอิออน 6D4N TG 43,900 THB

OSAKA WAKAYAMA 5D4N BY TG

Program: 7 - 11 JUN'17 / 28 JUN - 2 JUL'17 / 8 - 12 JUL'17 / 26 - 30 JUL'17 / 23 - 27 AUG'17 / 30 AUG - 3 SEP'17 / 6 - 10 SEP'17 / 27 SEP - 1 OCT'17

Hilights Duration Airline Price
โอซาก้า-วาคายา่า-ปราสาทวาคายาม่า-ตลาดปลาคุโรชิโอะ-หน้าผาหินซันดันเบกิ-เกาะเอนเก็ตสึ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุชิโมโตะ-เมืองไทจิ-พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ-โรงงานเหล้าบ๊วย-ย่านชินเซไก-หอคอยสึเทนคาคุ-ศาลเจ้าสุมิโยชิ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ริงกุ เอ้าท์เล็ต-ห้องอิออน 5D4N TG 43,900 THB

HOKKAIDO – ENJOY SNOW FREEDAY

Program: 9-14 APR 2017

Hilights Duration Airline Price
สนุกสนานถาดเลื่อนหิมะ ณ บริเวณลานสกีแห่งเขาอะซาฮิดาเกะที่สูงที่สุดของเกาะฮอกไกโด 6D4N TG 57,900 บาท

HOKKAIDO

Program: 10 -14 MAY 2017

Hilights Duration Airline Price
5D3N TG 49,900 บาท

JAPAN ALPS

Program: 8 - 13 MAY 2017

Hilights Duration Airline Price
เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พร้อมชมความสวยงามของกำแพงหิมะ เส้นทาง JAPAN ALPS 6D3N TG 52,900 บาท